Liepājas Jauniešu māja

JM_LOGO_2023_balts(1)

Liepājas Jauniešu māja

Jauniešu māja ir pašvaldības izglītības iestādes “Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs” struktūrvienība. 151 m² liela, moderni aprīkota ēka pašā Vecliepājas „sirdī”, Kungu ielā 24 (ieeja no Bāriņu ielas). Apmeklētājiem atvērta katru darba dienu no 14:00 līdz 20:00. 

Jauniešu māja ir vieta, kur jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem var pavadīt savu brīvo laiku viens vai satikties ar draugiem un kopīgi īstenot savas idejas vai piedalīties dažādās citu jauniešu rīkotās aktivitātēs vai nodarbībās.

Pasākumu kalendārs

Par Jauniešu māju

Jauniešu māja ir pašvaldības izglītības iestādes “Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs” struktūrvienība. Apmeklētājiem atvērta katru darba dienu no 14:00 līdz 20:00 vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

Jauniešu mājas galvenais mērķis ir nodrošināt aktivitāšu un pasākumu kopumu, balstoties uz neformālo izglītību, kas veicina jaunieša labbūtību, palīdz jaunietim pilnveidot savas kompetences un pašizaugsmi, nodrošina jaunu zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kā arī atbalstīt jauniešu līdzdalību sabiedriskajās un politiskajās norisēs.

Jauniešu mājā jaunietis var pavadīt savu brīvo laiku viens vai ar draugiem, spēlēt dažādas galda spēles, izmantot mūzikas telpu un tajā pieejamos mūzikas instrumentus, izmantot materiālus un tehniku, izmantot koplietojamo virtuvi, kā arī piedalīties dažādās iepriekš rīkotās aktivitātēs un pasākumos vai arī rīkot tos pats.

Mēs veicinām pašvaldībā dzīvojošo jauniešu labklājību un izaugsmi, nodrošinām aktuālo vēlmju un vajadzību izpēti un realizāciju. Piedāvājam iespēju pilnveidoties dažādās neformālās izglītības nodarbībās saskaņā ar aktuālajām Jaunatnes politikas tendencēm valstī un pašvaldībā. Sadarbojamies ar jaunatnes jomu saistītām pašvaldības un valsts mēroga iestādēm. Rīkojam aktivitātes, pasākumus, izglītojošas tikšanās un diskusijas ar politiķiem, uzņēmējiem u.c. nozaru ekspertiem, sniedzot jauniešiem iespēju iesaistīties sabiedrībā notiekošajās norisēs.

Nodarbības

Ģitāras spēle

Apgūsti akustiskās, elektriskās vai basģitāras spēli. Jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Nodarbības tiek piemērotas sagatavotības pakāpei, notiek mazās grupās ar individuālu pieeju -jauniešiem bez priekšzināšanām un jau ar zināmiem pamatiem.

trešdienās | ceturtdienās
plkst. 16.00
3 eur/mēn

Pasniedzējs

Pašaizsardzība

Ja vēlies būt fiziski aktīvs, vienlaikus apgūstot dažādus pašaizsardzības paņēmienus, pievienojies pašaizsardzības nodarbībām.  Nodarbības pasniedz sertificēta trenere. Jauniešiem vecumā no 10 līdz 25 gadiem.

pirmdienās | piektdienās
plkst. 18.00
4 eur/mēn

Pasniedzēja
Anna Prudņikoviča
t. 29264044

Liepājas jauniešu padome

Liepājas Jauniešu padome ir neformāla jauniešu grupa, kas pēc brīvprātības principiem kopīgi realizē savas idejas – organizē dažādas tikšanās, pasākumus, projektus un mācās viens no otra, veic brīvprātīgo darbu un iesaistās dažādās citās sabiedriskās līdzdalības aktivitātēs. Padomē var iesaistīties ikviens jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuram svarīga sabiedriskās dzīves veicināšana. Tikšanās notiek katru otrdienu plkst. 17.00

Melinda Briede  |  Liepājas jauniešu padomes prezidente  |  T. 28205267

Liepājas skolēnu dome

Liepājas Skolēnu dome ir neatkarīgs, demokrātisks nodibinājums, kas pēc brīvprātības principiem apvieno Liepājas pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo skolu aktīvākos jauniešus kopīgai darbībai, veidojot dažādus pasākumus, aktivitātes, lekcijas, seminārus u.c. izklaidējošus un izglītojošus pasākumus.
LSD primārie mērķi ir organizēt Liepājas jauniešu ārpusskolas pasākumus un aktivitātes, stiprināt skolu savstarpējo sadarbību, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību labdarības, neformālās izglītības, sadraudzības u.c. pasākumos. LSD darbību koordinē un organizē LSD konsultants, ievēlēts LSD prezidents, viceprezidents. LSD ir pilsētas skolu vadošā struktūrvienība ar savu simboliku. Liepājas Skolēnu dome sniedz Liepājas skolēniem iespēju kopīgiem spēkiem veidot sev apkārtējo vidi, augt un mācīties.

Ieva Cipriķe  |  Liepājas Skolēnu domes koordinatore
T. 29770844  |  skolenudome.2020@gmail.com | ieva.ciprike@liepaja.edu l

Jauniešu iespējas

Prakses iespējas jauniešiem

Prakses vietas jauniešiem Liepājas uzņēmumos

Projekti, mācības un semināri

Dažādi projekti, mācības un citas aktivitātes jauniešiem un jaunatnes jomā iesaistītajiem 

Jauniešu mājas komanda

Ance Medne-Strazda

struktūrvienības vadītāja

Ilgstošā prombūtnē

Zane Šteinberga

vadītāja pienākumu izpildītāja

Liepājas Jauniešu padomes
koordinatore
zane.steinberga@liepaja.edu.lv
T. 29108582

Ieva Cipriķe

izglītības metodiķe

Liepājas Skolēnu domes koordinatore
ieva.ciprike@liepaja.edu.lv
T. 29770844

Melinda Briede

projektu vadītāja

melinda.briede@liepaja.edu.lv
T. 28205267

Kristīne Jegorova 

projektu vadītāja

kristine.jegorova@liepaja.edu.lv
T. 22173704

Anda Dedze

mūzikas telpas dežurante

Ilgstoša prombūtnē


Jauniešu māja

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienība Kungu iela 24 (ieeja no Bāriņu ielas) | Darba dienās 14:00 – 20:00
T. 634 81646

    Sadarbības partneri